Túi càn khôn


100,000

Một đạo cụ rất hay được biểu diễn bằng một túi không có gì hóa thành vô số đồ vật đó là túi càn khôn. Túi càn khôn giúp bạn dễ dàng hóa giấy thành hoa, hóa vải thành bồ câu. Thật bất ngờ, chính vì thế túi càn khôn là đạo cụ luôn gắn liền với ATG chuyên nghiệpFatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mb_detect_encoding() in /home/shopaoth/public_html/wp-content/plugins/seo-ultimate-plus/includes/jlfunctions/str.php:246 Stack trace: #0 /home/shopaoth/public_html/wp-content/plugins/seo-ultimate-plus/includes/jlfunctions/str.php(231): sustr::htmlsafe_preg_replace('5 stars', '<span itemprop=...', '<p>Cho kh\xC3\xA1n gi...', 1, 0, 'a|pre|code|kbd') #1 /home/shopaoth/public_html/wp-content/plugins/seo-ultimate-plus/modules/rich-snippets/rich-snippets.php(1191): sustr::htmlsafe_str_replace('5 stars', '<span itemprop=...', '<p>Cho kh\xC3\xA1n gi...', 1, 0) #2 /home/shopaoth/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(286): SU_RichSnippets->apply_markup('<p>Cho kh\xC3\xA1n gi...') #3 /home/shopaoth/public_html/wp-includes/plugin.php(203): WP_Hook->apply_filters('<p>Cho kh\xC3\xA1n gi...', Array) #4 /home/shopaoth/public_html/wp-includes/post-template.php(240): apply_filters('the_content', 'Cho kh\xC3\xA1n gi\xE1\xBA\xA3...') #5 /home/shopaoth/public_html/wp-content/plugins/ in /home/shopaoth/public_html/wp-content/plugins/seo-ultimate-plus/includes/jlfunctions/str.php on line 246