Banh bông tròn (bán lẻ)


8,000

Giá bán lẻ:
+ Loại lớn: 12.000 VNĐ/ banh
+ Loại vừa: 8.000 VNĐ/ banh


Banh bông (Sponge Ball) bán lẻ theo giá sau:
+ Loại lớn: 12.000 VNĐ/ banh
+ Loại vừa: 8.000 VNĐ/ banh

Banh bông tròn (bán lẻ)
5 (100%) 1 vote
Name of Reviewed Item: Banh bông tròn (bán lẻ) Rating Value: 5 Image: https://www.shopaothuat.net/wp-content/uploads/2018/09/banh-bong-tron-300x300.jpg Review Author:Review Date:

TƯ VẤN MIỄN PHÍ