Biến mất quân bài


30,000

Biến mất quân bài là trò ảo thuật bài được thực hiện bằng cách cho khán giả nhớ quân bài, ATG đảo tay trong tíc tắc sẽ làm mất quân bài mà khán giả đã nhớ


Biến mất quân bài là trò ảo thuật bài được thực hiện bằng cách cho khán giả nhớ quân bài, ATG đảo tay trong tíc tắc sẽ làm mất quân bài mà khán giả đã nhớ

Biến mất quân bài
Rate this post
Name of Reviewed Item: Ảo thuật biến mất quân bài Rating Value: 5 Image: https://www.shopaothuat.net/wp-content/uploads/2018/09/bien-mat-quan-bai-300x300.jpg Review Author:Review Date:

TƯ VẤN MIỄN PHÍ