Điện thoại xuyên chai


60,000

Điện thoại xuyên chai là màn ảo thuật đường phố khá sock khi đi chơi với bạn bè, đi pinic với trường lớp, bạn có thể biểu diễn ở bất kì đâu, bất kì khi nào miễn sao có khán giả cho mượn chiếc điện thoại và chai nước để biểu diễn



Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mb_detect_encoding() in /home/shopaoth/public_html/wp-content/plugins/seo-ultimate-plus/includes/jlfunctions/str.php:246 Stack trace: #0 /home/shopaoth/public_html/wp-content/plugins/seo-ultimate-plus/includes/jlfunctions/str.php(231): sustr::htmlsafe_preg_replace('5 stars', '<span itemprop=...', '<p>\xC4\x90\xC3\xA2y l\xC3\xA0 m\xC3...', 1, 0, 'a|pre|code|kbd') #1 /home/shopaoth/public_html/wp-content/plugins/seo-ultimate-plus/modules/rich-snippets/rich-snippets.php(1191): sustr::htmlsafe_str_replace('5 stars', '<span itemprop=...', '<p>\xC4\x90\xC3\xA2y l\xC3\xA0 m\xC3...', 1, 0) #2 /home/shopaoth/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(286): SU_RichSnippets->apply_markup('<p>\xC4\x90\xC3\xA2y l\xC3\xA0 m\xC3...') #3 /home/shopaoth/public_html/wp-includes/plugin.php(203): WP_Hook->apply_filters('<p>\xC4\x90\xC3\xA2y l\xC3\xA0 m\xC3...', Array) #4 /home/shopaoth/public_html/wp-includes/post-template.php(240): apply_filters('the_content', '\xC4\x90\xC3\xA2y l\xC3\x in /home/shopaoth/public_html/wp-content/plugins/seo-ultimate-plus/includes/jlfunctions/str.php on line 246