Điếu thuốc xuyên hộp quẹt


150,000

Điếu thuốc xuyên hộp quẹt là 1 trò ảo thuật bàn tiệc cực kì hấp dẫn đối với người xem, bạn có thể làm cho khán giả phải “hết hồn” vì hiệu ứng bất ngờ và nguy hiểm của điếu thuốc xuyên hộp quẹt. Bạn cầm trên tay 1 chiếc hộp quẹt và dùng điếu thuốc đang cháy đâm chuyên qua cái hộp quẹt đó mà không bị nổ. Sau đó úm ba la thi cái hộp quẹt đó đã trở lại nguyên vẹn không bị lủng lỗ. Thật tuyệt phải không nào? Đến Ảo thuật NTP để mua ngay thôi


Điếu thuốc xuyên hộp quẹt là 1 trò ảo thuật bàn tiệc cực kì hấp dẫn đối với người xem, bạn có thể làm cho khán giả phải “hết hồn” vì hiệu ứng bất ngờ và nguy hiểm của điếu thuốc xuyên hộp quẹt. Bạn cầm trên tay 1 chiếc hộp quẹt và dùng điếu thuốc đang cháy đâm chuyên qua cái hộp quẹt đó mà không bị nổ. Sau đó úm ba la thi cái hộp quẹt đó đã trở lại nguyên vẹn không bị lủng lỗ. Thật tuyệt phải không nào? Đến Ảo thuật NTP để mua ngay thôi

Giá của điếu thuốc xuyên hộp quẹt là 150,000 VNĐ

Điếu thuốc xuyên hộp quẹt
Rate this post
Name of Reviewed Item: Bán đạo cụ điếu thuốc xuyên hộp quẹt ảo thuật bất ngờ Rating Value: 5 Image: https://www.shopaothuat.net/wp-content/uploads/2018/09/dieu-thuoc-xuyen-hop-quet-300x300.jpg Review Author:Review Date:

TƯ VẤN MIỄN PHÍ