Giấy tuyết


10,000

Giấy tuyết ảo thuật là một trò ảo thuật sân khấu được thực hiện bằng cách sử dụng một chùm giấy vụn nhỏ, nhà ảo thuật quạt ra rất nhiều mảnh giấy vụn khác giống như đang có tuyết rơiFatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mb_detect_encoding() in /home/shopaoth/public_html/wp-content/plugins/seo-ultimate-plus/includes/jlfunctions/str.php:246 Stack trace: #0 /home/shopaoth/public_html/wp-content/plugins/seo-ultimate-plus/includes/jlfunctions/str.php(231): sustr::htmlsafe_preg_replace('5 stars', '<span itemprop=...', '<p>Gi\xE1\xBA\xA5y tuy\xE1\xBA...', 1, 0, 'a|pre|code|kbd') #1 /home/shopaoth/public_html/wp-content/plugins/seo-ultimate-plus/modules/rich-snippets/rich-snippets.php(1191): sustr::htmlsafe_str_replace('5 stars', '<span itemprop=...', '<p>Gi\xE1\xBA\xA5y tuy\xE1\xBA...', 1, 0) #2 /home/shopaoth/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(286): SU_RichSnippets->apply_markup('<p>Gi\xE1\xBA\xA5y tuy\xE1\xBA...') #3 /home/shopaoth/public_html/wp-includes/plugin.php(203): WP_Hook->apply_filters('<p>Gi\xE1\xBA\xA5y tuy\xE1\xBA...', Array) #4 /home/shopaoth/public_html/wp-includes/post-template.php(240): apply_filters('the_content', 'Gi\xE1\xBA\xA5y tuy\xE1\xBA\xBFt ...') #5 /home/s in /home/shopaoth/public_html/wp-content/plugins/seo-ultimate-plus/includes/jlfunctions/str.php on line 246