Giấy tuyết


10,000

Giấy tuyết ảo thuật là một trò ảo thuật sân khấu được thực hiện bằng cách sử dụng một chùm giấy vụn nhỏ, nhà ảo thuật quạt ra rất nhiều mảnh giấy vụn khác giống như đang có tuyết rơi


Giấy tuyết ảo thuật là một trò ảo thuật sân khấu được thực hiện bằng cách sử dụng một chùm giấy vụn nhỏ, nhà ảo thuật quạt ra rất nhiều mảnh giấy vụn khác giống như đang có tuyết rơi

Bảng giá giấy tuyết ảo thuật tại Ảo thuật NTP:

– Bán lẻ: 10,000 VNĐ/cục

– Bán sỉ: 70,000 VNĐ/bịch/12 cục

Giấy tuyết
Rate this post
Name of Reviewed Item: Bán đạo cụ giấy tuyết ảo thuật - Quạt tuyết rơi Rating Value: 5 Image: https://www.shopaothuat.net/wp-content/uploads/2018/09/ao-thuat-giay-tuyet-300x300.jpg Review Author:Review Date:

TƯ VẤN MIỄN PHÍ