Khăn choàng đổi màu


90,000

Khăn choàng đổi màu là trong ảo thuật rất hay về phong cách. Khăn choàng đổi màu biến hóa từ màu đen thành khăn choàng 7 sắc cầu vòng, từ 7 sắc cầu vòng rồi hóa thành chiếc khăn màu đen.
Khăn choàng đổi màu bạn có thể kết hợp diễn chung với sách tô màu hoặc biến hóa với bồ câu


Khăn choàng đổi màu là trong ảo thuật rất hay về phong cách. Khăn choàng đổi màu biến hóa từ màu đen thành khăn choàng 7 sắc cầu vòng, từ 7 sắc cầu vòng rồi hóa thành chiếc khăn màu đen. Khăn choàng đổi màu bạn có thể kết hợp diễn chung với sách tô màu hoặc biến hóa với bồ câu

Khăn choàng đổi màu
Rate this post
Name of Reviewed Item: Ảo thuật khăn choàng đổi màu tít tắc Rating Value: 5 Image: https://www.shopaothuat.net/wp-content/uploads/2018/09/khan-choang-doi-mau-300x300.jpg Review Author:Review Date:

TƯ VẤN MIỄN PHÍ