Lá bài đoán tuổi


20,000

Bạn bồn chồn không biết làm cách nào để làm quen cô ấy, bạn đang tò mò không biết cô ấy bao nhiêu tuổi, hãy để những lá bài ma thuật đoán tuổi giúp bạn. Chỉ cần 6 “lá bài đoán tuổi” là bạn có thể biết được ngay một cách chính xác tuổi của cô ấy.


Bạn bồn chồn không biết làm cách nào để làm quen cô ấy, bạn đang tò mò không biết cô ấy bao nhiêu tuổi, hãy để những lá bài ma thuật đoán tuổi giúp bạn. Chỉ cần 6 “lá bài đoán tuổi” là bạn có thể biết được ngay một cách chính xác tuổi của cô ấy.

Ngoài ra, bài đoán tuổi còn đoán đúng con số mà cô ấy đang nghĩ trong đầu. Lưu ý giới hạn từ 1 – 60 thôi.

Bài đoán tuổi là đạo cụ ảo thuật rất quen thuộc và dễ sử dụng. Bài đoán tuổi không đòi hỏi kỹ năng nhưng vẫn có thể sử dụng một cách dễ dàng. Bộ dụng cụ “Lá bài đoán tuổi” bao gồm 6 lá bài với 6 màu sắc khác nhau và trên mỗi lá bài có các con số.

Lá bài đoán tuổi
Rate this post
Name of Reviewed Item: Ảo thuật lá bài đoán tuổi ma thuật Rating Value: 5 Image: https://www.shopaothuat.net/wp-content/uploads/2018/09/bai-doan-tuoi-ao-thuat-300x300.jpg Review Author:Review Date:

TƯ VẤN MIỄN PHÍ