Ly nước đổi màu


120,000

Ảo thuật ly nước đổi màu, đổi từ nào này sang màu khác trong tích tắc. Những màu gồm có: đỏ, xanh, vàng và trắng. Những màu này được ảo thuật gia hô biến và thay đổi liên tục trong quá trình biểu diễn. Xin nói thêm, nước mà ảo thuật gia sử dụng là nước hoàn toàn bình thường.


Ảo thuật ly nước đổi màu, đổi từ nào này sang màu khác trong tích tắc. Những màu gồm có: đỏ, xanh, vàng và trắng. Những màu này được ảo thuật gia hô biến và thay đổi liên tục trong quá trình biểu diễn. Xin nói thêm, nước mà ảo thuật gia sử dụng là nước hoàn toàn bình thường.

Ly nước đổi màu
Rate this post
Name of Reviewed Item: Ảo thuật ly nước đổi màu, đổi màu liên tục Rating Value: 5 Image: https://www.shopaothuat.net/wp-content/uploads/2018/09/ly-nuoc-doi-mau-300x300.jpg Review Author:Review Date:

TƯ VẤN MIỄN PHÍ