Máy tạo khói (điều khiển từ xa)


600,000

Máy tạo khói có thể tạo khói để biểu diễn màn ảo thuật tạo ra khói hoặc sử dụng để làm hiệu ứng khói cho các màn ảo thuật sân khấu.


Máy tạo khói (có điều khiển từ xa) là một dụng cụ hỗ trợ không thể thiếu của ảo thuật gia. Bạn có thể dùng máy tạo khói để biểu diễn màn ảo thuật tạo ra khói hoặc sử dụng để làm hiệu ứng khói cho các màn ảo thuật sân khấu.

Máy tạo khói (điều khiển từ xa)
Rate this post
Name of Reviewed Item: Máy tạo khói (điều khiển từ xa) ảo thuật, hàng chất lượng cao Rating Value: 5 Image: https://www.shopaothuat.net/wp-content/uploads/2018/09/ao-thuat-may-tao-khoi-remote-300x300.jpg Review Author:Review Date:

TƯ VẤN MIỄN PHÍ