Sách đổi màu (lớn)


90,000

Ảo thuật sách đổi màu, sách tô màu hóa 3 lần là sách đổi màu từ trắng đến đen rồi đến màu, Ảo thuật sách đổi màu, sách tô màu hóa 3 lần thường được diễn chung với khán đổi màu tạo nên một hiệu ứng màu nhiệm.


Một cuốn sách bình thường tẹt cuốn sách ra cho khán giả xem là một cuốn sách màu trắng không có hình gì cả sau đó đậy cuốn sách lạy và bún tay nhẹ một cái rồi sao đó tẹt cuốn sách ra rất ngạc nhiên cuốn sách có hình vẽ và sao đó đậy cuốn sách lạy và bún tay thêm một lần nữa mở cuốn sách ra và giờ đây cuốn sách hóa thành có màu sắc,

Sách đổi màu (lớn)
Rate this post
Name of Reviewed Item: Ảo thuật sách đổi màu, sách tô màu hóa 3 lần Rating Value: 5 Image: https://www.shopaothuat.net/wp-content/uploads/2018/09/sach-doi-mau-300x300.jpg Review Author:Review Date:

TƯ VẤN MIỄN PHÍ