Sách hóa ra radio


230,000

Ảo thuật cuốn sách hóa radio hay còn gọi là quyến sách hóa ra radio. Với một quyền sách bình thường, có thể viết chữ vẽ hình, Ảo thuật gia hóa ra một chiếc ra radio to lớn.


Ảo thuật cuốn sách hóa radio hay còn gọi là quyến sách hóa ra radio. Với một quyền sách bình thường, có thể viết chữ vẽ hình, Ảo thuật gia hóa ra một chiếc ra radio to lớn.

Bạn sẽ rất khó biết rằng, một cuốn sách có thể hóa ra radio thông qua bàn tay của ảo thuật. Chỉ cần úm ba la, thì chiếc radio xuất hiện.

Bạn có thể sử dụng màn ảo thuật sách hóa radio để mở màn. Sau đó bạn mở nhạc và bắt đầu bài diễn của mình.

Ảo thuật cuốn sách hóa radio là sự lựa chọn tuyệt với cho màn biểu diễn của bạn. Đặc biệt là đoạn mở đầu.

Tag: sách hóa radio, cuốn sách hóa ra radio, ảo thuật sách radio

Sách hóa ra radio
Rate this post
Name of Reviewed Item: Ảo thuật cuốn sách hóa radio, quyến sách hóa ra radio Rating Value: 5 Image: https://www.shopaothuat.net/wp-content/uploads/2018/09/ao-thuat-sach-hoa-radio-300x300.jpg Review Author:Review Date:

TƯ VẤN MIỄN PHÍ