Xí ngầu xuyên đĩa


130,000

Xí ngầu xuyên đĩa là màn ảo thuật xuyên xí ngầu qua một chiếc đĩa nhựa một cách khó tính. Cứ giống cục xí ngầu đang di chuyển và ma mị đi xuyên qua được chiếc đĩa. Xí ngầu xuyên đĩa – xuyên một cách nhẹ nhàng khiến người xem không tin nổi vào mắt mình.


Xí ngầu xuyên đĩa là màn ảo thuật xuyên xí ngầu qua một chiếc đĩa nhựa một cách khó tính. Cứ giống cục xí ngầu đang di chuyển và ma mị đi xuyên qua được chiếc đũa. Xí ngầu xuyên đĩa – xuyên một cách nhẹ nhàng khiến người xem không tin nổi vào mắt mình.

Xí ngầu xuyên đĩa
Rate this post
Name of Reviewed Item: Ảo thuật xí ngầu xuyên đĩa - xuyên vi diệu Rating Value: 5 Image: https://www.shopaothuat.net/wp-content/uploads/2018/09/xi-ngau-xuyen-dia-300x300.jpg Review Author:Review Date:

TƯ VẤN MIỄN PHÍ