Xu xuyên 3 lớp hộp ảo diệu

Xu xuyên 3 lớp hộp ảo diệu


60,000

Xu xuyên 3 lớp hộp với đồng xu bình thường trong phú chốc có thể xuyên qua 3 lớp hộp đã buộc kỹ bằng dây thun.


Xu xuyên 3 lớp hộp với đồng xu bình thường trong phú chốc có thể xuyên qua 3 lớp hộp đã buộc kỹ bằng dây thun.
Cho khán giả ký tên, và 3 lớp hộp đã được buộc lại một cách chặc chẽ bằng các sợi dây thun, bạn cầm trên tay đồng xu mà khán giả vừa ký tên và nhẹ nhàng lắc trên nắp hộp và không thể tin được, cái đồng xu từ tay bạn đã nằm xuyên 3 lớp hộp này, đồng xu khán giả kí tên biến mất trên tay bạn, và nằm sâu trong 3 lớp hộp trong vòng 1 giây. Hãy cảm nhận hiệu ứng tuyệt vời từ những đồ vật nhỏ bé này mang lại cùng shop ảo thuật nhé !

TƯ VẤN MIỄN PHÍ