Sự thật đằng sau màn ảo thuật rùng rợn: “Đứt đầu vẫn sống”